Vriendenkring RKSV Margriet

In mei 1995 werd binnen de R.K.S.V. Margriet een jubileumcommissie ingesteld met als opdracht de voorbereiding, uitvoering en financiering van de feestelijkheden rond het 50-jarig jubileum in 1996. Nadat deze opdracht met veel succes was afgerond is vanuit die jubileumcommissie de “Vriendenkring Margriet” ontstaan.

Vriendenkring Margriet, een groep mensen die Margriet een warm hart toedragen, had zich ten doel gesteld om RKSV Margriet waar mogelijk te ondersteunen.  Om de financiële middelen bijeen te krijgen staat het lidmaatschap van de Vriendenkring open voor eenieder die jaarlijks bereid was 100 gulden (inmiddels is dit € 50,-) deelnamegeld te betalen. In het Clubgebouw hebben deze leden een eervolle vermelding op het Vriendenkring brod. Dankzij de financiële bijdrage van de leden maakt de Vriendenkring Margriet het volgende mogelijk:

  • Sfeeracties bij het 1e elftal
  • Feestelijke activiteiten
  • Organisatorische ondersteuning
  • Financiële ondersteuning van investeringen

Jeugdactiviteiten binnen de vereniging kunnen rekenen op een financiële bijdrage. Denk daarbij aan de welbekende F-jesdag, het E-kamp, pietenmiddag en het 6-kamp.

Aan de jeugdkampioenen van onze vereniging wordt ook gedacht. Teams die een kampioenschap weten te behalen worden getrakteerd op een consumptie en snack bon om het feest compleet te maken.

Niet alleen voor de jeugdleden spelen de Vriendenkring een belangrijke rol. Zo is er de jaarlijkse feestavond voor de leden van de Vriendenkring en dragen we met (live)muziek bij aan een gezellige sfeer bij thuiswedstrijden van Margriet ZON-1 en ZAT-1.

Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe kantine schonk de Vriendenkring prachtige koffie kopjes. Hier wordt nog steeds dankbaar gebruik van gemaakt!

Heeft u interesse of wilt u meer informatie over de Vriendenkring dan kunt contact opnemen met een van onze bestuursleden, door een bericht te sturen naar: vriendenkring@rksvmargriet.nl of scan de QR-code.

Namens het bestuur van de Vriendenkring R.K.S.V. Margriet,

Chantal van Rossum, Antwan v.d. Boogaard, Joep Derksen, Hans de Jong en Joep Koenders.