Wedstrijdsecretariaat R.K.S.V. Margriet

Wat doet het wedstrijdsecretariaat bij R.K.S.V. Margriet?

Het wedstrijdsecretariaat vervult een centrale rol binnen onze voetbalvereniging en draagt de verantwoordelijkheid voor een soepel verloop van het programma, zowel in competitieverband als in bekerwedstrijden. De taken van de wedstrijdsecretaris omvatten onder andere:

 • Het zorgdragen dat elk thuis spelend team beschikking heeft over kleedruimte en een toegewezen veld.
 • Het organiseren van oefenwedstrijden tijdens zowel de zomer- als winterstop, in samenwerking met coördinatoren en leiders/trainers.
 • Het verplaatsen of inhalen van wedstrijden en het doorgeven van wijzigingen aan coördinatoren en de kantine.
 • Het indienen van verzoeken namens de vereniging bij de KNVB, bijvoorbeeld voor klasse-indeling en voorkeurstijden van teams, in samenwerking met coördinatoren.

Wedstrijd verzetten of inhalen?

In het geval van wedstrijdverplaatsingen of inhaalwedstrijden wordt er overleg gepleegd met de tegenstander. Bij een spelerstekort dient de leider/trainer of aanvoerder zelf voor vervanging te zorgen, eventueel met ondersteuning van de betreffende coördinator.

Als dit niet mogelijk is, kan de betrokken leider/trainer contact opnemen met de wedstrijdsecretaris om de wedstrijd te verplaatsen of in te halen, mogelijk op een doordeweekse avond. Over het algemeen is er ruimte voor overleg met andere verenigingen. Als het niet lukt om een wedstrijd te verzetten, wordt de wedstrijd door de KNVB opnieuw ingepland, wat de vereniging een boete kan kosten. Gezamenlijk dienen we ervoor te zorgen dat dit zo min mogelijk voorkomt.

Hoe zit het eigenlijk met de veldindeling?

Bij RKSV Margriet beschikken we over 4 velden: de 2 binnenste velden zijn kunstgrasvelden (veld H en veld 3) en de 2 buitenste velden zijn natuurgrasvelden (veld 1 en 4).

Voor junioren- en pupillenwedstrijden die niet op een heel veld spelen wordt het speelveld in vakken verdeeld met daarbij de aanduiding A (de kant van het veld grenzend aan de Amsteleindstraat) en B (de kant grenzend aan de woonwijk).

Indeling van de velden (en kleedkamers) wordt door de wedstrijdsecretaris gedaan. Er wordt rekening gehouden met klasse indeling m.b.t. spelen op het hoofdveld maar er wordt naar gestreefd dat elk team op het hoofdveld speelt. Veldindeling wordt per team bijgehouden, op jaarbasis is er een evenredige verdeling over de velden.

Aanvangstijden van de wedstrijden zijn per leeftijdscategorie zoveel mogelijk hetzelfde.

Er is een indeling in A en B categorie waarbij geldt dat de A categorie voor prestatieve teams zijn en de B categorie voor recreatieve teams.

Hoofdveld R.K.S.V. Margriet

Afgelasten door een team kan in principe niet

Met 7 spelers mag je gewoon voetballen. Wanneer blijkt dat je als team te weinig spelers hebt dan check je eerst bij andere teams. Als blijkt dat je dan nog te weinig spelers hebt bel je meteen met de wedstrijdsecretaris (Ruud Pigmans 06 48021219). Hij zal proberen om met de wedstrijdsecretaris van de tegenstander een andere datum te regelen.

Afgelasten van wedstrijden is aan regels gebonden:

 • standaardteam (Margriet 1 zaterdag en zondag) speelt altijd
 • teams in een poule met periodekampioenschap hebben voorrang
 • wedstrijden in A categorie hebben voorrang op categorie B
 • wedstrijden in A categorie in een poule met 18 teams hebben voorrang op 16 teams, daarna 14, 12 enz
 • alle bekerwedstrijden vallen onder categorie A
 • bekerwedstrijden uit categorie B hebben voorrang op competitiewedstrijden uit categorie A (zonder periode)
 • afgelasten geldt voor spelen op het betreffende veld.

Afkeuren van speelvelden

Bij slecht weer e.d. kunnen velden worden afgekeurd. Het afkeuren kan op 2 manieren:

 • door de KNVB
 • op verzoek van Margriet door de consul (door de KNVB aangesteld belast met keuren van velden)

Gevolgen van het afkeuren van een speelveld

Indien de onderstaande indeling is gemaakt heeft dit de volgende consequentie.
Indien veld 4 wordt afgekeurd dan wordt Margriet JO17-3 afgelast en schuift Margriet JO17-1 op naar veld 3

 • Margriet JO19-1 op veld H staat
 • Margriet JO17-3 op veld 3 staat
 • Margriet JO17-1 op veld 4 staat
 • Margriet JO19-2 op veld 1 staat
Ruud Pigmans
Ruud PigmansWedstrijdsecretaris