Vertrouwenspersoon R.K.S.V. Margriet

Voetbal is een ontzettend leuk spelletje dat iedereen voor zijn of haar plezier zou moeten doen. Jij toch ook? Belangrijk voor dit plezier is dat we op een nette en vriendelijke manier met elkaar omgaan. En toch komt het voor dat spelers of vrijwilligers zich niet op de juiste wijze behandeld voelen. R.K.S.V. Margriet wil een veilige vereniging zijn, waar leden met plezier kunnen voetballen. Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen overal voorkomen en dus ook binnen R.K.S.V. Margriet. We doen ons best ‘ongewenst gedrag’ zo veel mogelijk te voorkomen en als het voorkomt, de gevolgen te minimaliseren. Eén van de stappen, die we hierin zetten, is het aanstellen van een vertrouwenspersoon omgangsvormen. Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht, als je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag.

Wat is ongewenst gedrag?

Bij ongewenst gedrag kan men o.a. denken aan:

 • (Cyber) pesten en treiteren;
 • Roddelen en negeren;
 • Discriminatie
 • Agressie en geweld;
 • Machtsmisbruik;
 • Seksuele intimidatie (seksueel getinte opmerkingen, ongewenst fysiek contact, aanranding)

Dat gedrag ongewenst is, is soms heel duidelijk, bijvoorbeeld slaan, aanranding of chanteren. Soms is dat wat minder duidelijk. De een vindt iets een grapje, terwijl de ander het als pesten ervaart. Maar in alle situaties geldt: “wat ongewenst is, dat bepaal jij”. Ongewenst is alle gedrag, dat door de persoon in kwestie als ongewenst wordt ervaren.

Wat doe je bij ongewenst gedrag?

In eerste instantie bespreek je het degene, die ongewenst gedrag vertoont. Of als dat lastig is, ga je naar de leiders/trainers, je ouder(s), een commissielid of bestuurslid. Als je dat moeilijk vindt, niet kunt of je verhaal liever deelt met een onafhankelijk persoon, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. Wie is de vertrouwenspersoon, en hoe vindt je die?

Protocol vertrouwenspersoon

Ook bij RKSV Margriet is er een protocol vertrouwenspersoon. Dit protocol beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon van de RKSV Margriet. Hieronder vind je wat een vertrouwenspersoon voor je kan doen en waarvoor zij kunnen worden ingeschakeld.

A. Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersonen

 • Het in behandeling nemen van problemen van spelers, leiders, trainers en andere leden van de RKSV Margriet met betrekking tot ongewenst gedrag. Hieronder wordt verstaan; het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken.
 • Onder ongewenste omgangsvormen, oftewel machtsmisbruik wordt verstaan: seksuele intimidatie, discriminatie, (digitale)pesterijen, agressie en geweld.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de contactpersoon van het hoofdbestuur.

B. Omgaan met vertrouwelijkheid van vertrouwenspersonen

 • De vertrouwenspersoon neemt personen die een beroep op hem doen serieus. De vertrouwenspersoon gaat integer om met de informatie die hij krijgt. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk van aard.
 • Tevens zorgt de vertrouwenspersoon ervoor dat er een verslag gemaakt wordt van de gesprekken.

C. Verslag

 • De vertrouwenspersoon brengt verslag uit aan de contactpersoon van het hoofdbestuur. Als er externen ingeschakeld moeten worden is dit de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur.
 • Het beroep doen op de vertrouwenspersoon heeft geen gevolgen.

De vertrouwenspersoon is te bereiken op onderstaand emailadres:
vertrouwenspersoon@rksvmargriet.nl

Met groeten

Hetty Janssen en Hans van Roosmalen