Technische Commissie

De Technische Commissie is inmiddels al enkele jaren een begrip binnen onze vereniging.

De hoofddoelstelling is om alle kaderleden en spelers vanuit een prettige, veilige sportomgeving, rekening houdend met elkaars waarden en normen, het plezier te laten beleven wat als uitgangspunt noodzakelijk is om goed opgeleid te worden en sportief goed te kunnen presteren op het niveau dat past bij een ieders beleving en kwaliteiten.

Hoofdtaken van de Technische Commissie

 • Het uitvoeren en bewaken van het Voetbalbeleidsplan en van het Voetbalopleidingsplan.
 • Het aanstellen, begeleiden en ondersteunen van het kader van de selectieteams.

De Technische Commissie:

 • Bewaakt alle activiteiten, vermeldt op de jaarkalender van de tc.
 • Voert technisch overleg met het technisch kader.
 • Begeleidt stagiaires van de diverse sport opleidingen.
 • Verzorgt interne trainerscursus.
 • Verzorgt thema trainingen (technisch) en demonstratie trainingen (tactisch).
 • Begeleidt de overgang van de diverse leeftijdsgroepen.
 • Coördineert de selectieprocedures.
 • Bewaakt de interne scouting
 • Onderhoudt contacten met KNVB en de diverse BVO’s

Gestaag groeit onze voetbal jeugdopleiding naar een hoger niveau, waar wij heel trots op zijn.
Echter te allen tijde zijn wij bereid om uw vragen, opmerkingen en adviezen in beraad te nemen. Bij deze nodigen wij u dan ook uit om hiervan gebruik te maken.

“Het is verbazingwekkend tot welke hoogten de mens kan stijgen, door met beide voeten op de grond te blijven”.

Technische Commissie

Pascal van Druten
Pascal van DrutenVoetbaltechnische zaken