Zoeken binnen site

Updating
Geen resultaten gevonden

Nieuwsbrief Margriet(niet meer)ontvangen?

Updating

Email: 

Nieuws Covid-19

Corona update 27-11-2021 27-11-2021


 • Het sportpark is toegankelijk voor alle sportende teams en hun begeleiding. Vanaf 17.00 uur is het sportpark gesloten.  
 • Het sportpark is ook toegankelijk voor ieder lid van Margriet die vanuit zijn/haar functionaliteit zaken moet regelen tot 17.00 uur
 • Het sportpark is toegankelijk voor besloten activiteiten die geïnitieerd zijn door het bestuur tot 17.00 uur
 • De kantine is toegankelijk tot 17.00 uur voor sporters en begeleiders waarbij het een voorwaarde is dat een ieder een QR code heeft of de uitslag van een recente test. Er moet wel gebruik gemaakt worden van de beschikbare zitplaatsen.

  Begin december volgt er een nieuwe update. Bestuur RKSV Margriet

 • Nieuws

  Bekijk nieuws archief
  Houd de accommodatie schoon! 26-11-2021
  Beste spelers,

  Helaas zien we de laatste tijd dat de muren in en nabij de kleedkamers worden gebruikt om het gras onder de schoenen vandaan te kloppen. Doe dit niet. Maak je schoenen buiten schoon en gebruik daarvoor de speciale borstels.

  Bedankt voor je medewerking! 

  Bestuur
  RKSV Margriet
  Lees verder...
  Agenda Algemene Leden Vergadering 19-11-2021
  Deze vergadering zal online via Teams plaatsvinden!

  Agenda ALV 14 december 19.30 uur:  

  1. Opening
     
  2. Mededelingen
                                               
  3. Verslag jeugdcommissie

  4. Verslag seniorencommissie

  5. Vaststellen notulen digitale ALV 15-03-2021

  6. Jaarrekening 2020-2021

  7. Verslag kascommissie

  8. Verkiezing kascontrolecommissie

  9. Begroting 2021-2022

  10. Verkiezing bestuursleden;
  Aftredend en niet herkiesbaar: Ron de Vries
  Herkiesbaar: Gerard van der Kroon, Pascal van Druten en Danielle Welten
  Kandidaat bestuurslid:  Leo Strik, Ruud Pigmans en Michel Fleer

  11. Lid van verdiensten

  12. Rondvraag

  13. Sluiting


  Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd zien we u graag op 30 november!

  Bestuur RKSV Margriet

  Nieuws van de jubileumcommissie 19-11-2021
  Laten we maar beginnen met te vermelden wie er lid zijn van deze commissie:

  Jan van Leest
  Chantal van Rossum
  Ruud Megens
  Joep Derksen
  Ruud Pigmans
  Piet de Jongh

  We gaan jullie met enige regelmaat op de hoogte houden waar we als commissie mee bezig zijn in aanloop naar het vieren van ons uitgestelde 75 jarig bestaan.
  Op de planning staan in het weekend van 4 en 5 juni 2022 activiteiten voor jeugd en senioren en in het weekend van 10,11 en 12 juni zijn er seniorenactiviteiten gepland.
  Op 11 juni staat er een feestavond gepland met een spectaculaire muzikale omlijsting, kortom een avond om vrij te houden.

  Tot de volgende update!

  De jubileumcommissie.


  Lees verder...
  Sluitingstijden kantine Margriet. 11-11-2021
  De laatste tijd is er regelmatig onduidelijkheid geweest over de sluitingstijd van de kantine. Dit heeft alles te maken met onze vergunning en de regels waar wij ons aan te houden hebben.

  Onze regel is dat 4 uur na het begin van de laatste wedstrijd de kantine leeg is en het personeel dan nog de gelegenheid heeft om op te ruimen.
  Dit geldt met name voor de zaterdag. Dus 17.15 uur laatste wedstrijd is sluiting om 21.15 uur. Dat betekent dat de tap open is voor “”het laatste rondje”” tot 20.45 uur.

  Wij vertrouwen erop dat dit voor iedereen duidelijk is en dat de discussies en de onrust van de laatste weken daarmee niet meer aan de orde zijn.

  Namens het Bestuur
  Gerard van der Kroon
  Lees verder...
  Rabo Clubsupport 2021 10-11-2021
  Beste Margrieters,
  Door uw stemmen zal de Rabobank de komende dagen bijna 1100,- op onze rekening storten. Dit is het hoogste bedrag van de afgelopen jaren. Wij danken iedereen die zijn stem aan Margriet heeft gegeven. Afgelopen maandag mochten we de cheque in ontvangst nemen.

  Bestuur
  RKSV Margriet

  Lees verder...
  Aankondiging samenwerking De Smid Lifestyle en Margriet 5-11-2021
  Vanaf heden hebben we een leuke samenwerking met Smid Lifestyle & Electro World De Smid (Voorheen de Harense Smid, in hetzelfde pand). Al onze leden (en familieleden) krijgen gedurende het hele seizoen 5% korting op hun aankopen in beide winkels.
  Lees verder...
  Lijkt het je leuk om een team te trainen? 6-8-2021


  Hoi jeugdspelers,
  Ben jij 14 jaar of ouder en voetbal jij bij Margriet??? Lijkt het je leuk om een team te trainen? Dus om een echte trainer te worden? Natuurlijk moet je nog veel leren, maar dat is niet erg en daar krijg je alle hulp bij!

  Misschien wil je dit samen met iemand doen??

  Ben je geïnteresseerd of heb je gewoon wat vragen? Neem dan contact met me op per mail, telefoon of WhatsApp.

  Groetjes,
  Pascal van Druten
  Bestuurslid
  RKSV Margriet
  0629470509
  pascal.van.druten@rksvmargriet.nl 
  Vacature kantinebeheerder m/v 7-5-2021
  Ben jij die enthousiaste gastheer/gastvrouw die het in zich heeft om het onze leden en gasten tijdens de wedstrijden in het weekend en de doordeweekse trainingsavonden naar de zin te maken?
  Wij zijn nog altijd op zoek naar een kantinebeheerder m/v, die ons kan helpen om deze taak met enthousiasme uit te voeren.
  In deze functie heb jij de verantwoordelijkheid om op een adequate en professionele wijze de kan-tine in het clubhuis van Margriet te laten functioneren.

  Taken en verantwoordelijkheden:
  Lees verder...

  75 jarig bestaan Margriet  Beste leden, vrijwilligers, donateurs, sponsoren en iedereen die RKSV Margriet een warm hart toe draagt.

  Weinigen van u zullen het zelf hebben meegemaakt, maar op 10 mei 1946 werd onze vereniging opgericht. 2021 is voor RKSV Margriet een belangrijk jaar, want op 10 mei is het exact 75 jaar geleden dat onze vereniging werd opgericht.

  Sindsdien heeft RKSV Margriet een naam opgebouwd waar we met z'n allen trots op kunnen en mogen zijn.

  In die 75 jaar heeft onze vereniging zich ontwikkeld tot een open vereniging, wars van kapsones, waar ieder een welkom is, waar gezelligheid voorop staat, de mouwen worden opgestroopt en waar de jeugd de toekomst heeft.
  RKSV Margriet werd van een duppie tot een vereniging, van een knollentuin naar een voetbalcomplex, van een tiental leden naar een vereniging met honderden voetballiefhebbers, van een keet naar een prachtig sportpark.  Anno 2021 hebben we een goede jeugdopleiding en een goede technische en medische begeleiding: het lijkt nu zo vanzelfsprekend, maar laten we ons realiseren dat dat lang niet altijd zo geweest is. En wat vooral belangrijk is: een vereniging die bestaat dankzij al die mensen en generaties die RKSV Margriet, soms al tientallen jaren, een warm hart toe dragen. Al die andere mensen zijn de RKSV Margriet: nu en voor de toekomst.
  Verder ziet de toekomst er zonder meer rooskleurig uit: we hebben een mooi sportpark, goede sponsoren, vele vrijwilligers en vooral... een goede atmosfeer waarin voetbal bedreven kan worden door jong en oud, zo wel recreatief als prestatiegericht.

  Ik beschouw het daarom als een voorrecht om voorzitter te mogen zijn van deze mooie club. In die hoedanigheid wil ik mede namens de overige bestuursleden iedereen bedanken die in de afgelopen 75 jaar op welke manier dan ook betrokken is geweest bij RKSV Margriet. Of dat nu was als voetballer, vrijwilliger, leider, bestuurslid of anderszins: al deze mensen zijn de architecten van onze vereniging. Ik hoop en vertrouw er ook op dat RKSV Margriet tot in lengte van jaren plezier en ontspanning zal bieden aan kleine en grote voetballers en liefhebbers, aan meisjes en jongens, aan jeugd en senioren, ouders en publiek van nog vele generaties. Wat dat betreft is een 75-jarig jubileum een feest met 2 gezichten: met z'n allen staan we stil bij 75 jaar voetbalplezier en historie en het jubileum is ook een mooi moment om vooruit te kijken en samen te toosten op de toekomst van onze club. Dat we ook voor aanstaande generaties dé vereniging zullen zijn om voetbalplezier te beleven.

  En wat het zo speciaal maakt is dat we ons jubileum op de geplande datum niet kunnen vieren. Heel de wereld is in de ban van Corona en heeft te maken met alle beperkingen die veroorzaakt worden door deze virusuitbraak.

  Als bestuur hebben we besloten dat ons 75 jarig bestaan zonder beperkingen gevierd moet worden en vandaar dat we het een jaar opschorten en in 2022 hopelijk “ los “ gaan met allerlei activiteiten voor jong en oud. De voorbereidingen zijn inmiddels opgestart en we gaan er een mooi feest van maken.

  Laten we ook nog even stilstaan bij de mensen die helaas niet meer onder ons zijn maar altijd in onze gedachten zullen blijven. Jullie hebben op eigen wijze veel voor onze club betekend en het is een mooi moment om daar nog een keer onze dank voor uit te spreken.

  Terugkijken is en blijft belangrijk maar daar kunnen we niets meer aan veranderen. Op de toekomst hebben we nog invloed. Laten we met vereende krachten binnen onze eigen clubcultuur er de komende jaren iets moois van maken. Op naar de 100 !

  Piet de Jongh

  Voorzitter RKSV Margriet

  NIEUWS SENIOREN

  Bekijk nieuws archief Er zijn geen berichten beschikbaar