Protocol Vertrouwenspersoon

Hieronder vind je wat een vertrouwenspersoon voor je kan doen en waarvoor zijn kunnen worden ingeschakeld.

Dit protocol beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon van de RKSV Margriet.

A. Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersonen
 • Het in behandeling nemen van problemen van spelers, leiders, trainers en andere leden van de RKSV Margriet met betrekking tot ongewenst gedrag. Hieronder wordt verstaan; het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken.

 • Onder ongewenste omgangsvormen, oftewel machtsmisbruik wordt verstaan: seksuele intimidatie, discriminatie, (digitale)pesterijen, agressie en geweld.

 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de contactpersoon van het hoofdbestuur.


 • B. Omgaan met vertrouwelijkheid van vertrouwenspersonen
 • De vertrouwenspersoon neemt personen die een beroep op hem doen serieus. De vertrouwenspersoon gaat integer om met de informatie die hij krijgt. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk van aard.

 • Tevens zorgt de vertrouwenspersoon ervoor dat er een verslag gemaakt wordt van de gesprekken.


 • C. Verslag
 • De vertrouwenspersoon brengt verslag uit aan de contactpersoon van het hoofdbestuur. Als er externen ingeschakeld moeten worden is dit de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur.

 • Het beroep doen op de vertrouwenspersoon heeft geen gevolgen.


 • De vertrouwenspersoon is te bereiken op onderstaand emailadres:
  vertrouwenspersoon@rksvmargriet.nl

  Bestuur
  RKSV Margriet