Documenten voor leden

Hier kunnen leden verschillende documenten vinden met informatie over de werkwijze binnen de RKSV Margriet. Denk hierbij aan algemene regels, gedragscode ed.:

Documenten algemeen

DocumentOmschrijving
aanmeldingsformulier aanmeldformulier voor nieuwe leden: senioren en junioren
Beleidsplan Het beleidsplan dat geldt voor de gehele vereniging Margriet.
Communicatieplan De regels die Margriet hanteert om op zo kort mogelijke termijn goed met de leden te communiceren.
Declaratieformulier Algemeen declaratieformulier RKSV Margriet.
Digitaal overschrijven Vanaf het voorjaar 2016 gaat het overschrijven van en naar een andere club digitaal. Hier vind je meer info.
Functies Hierin zijn vermeld een groot aantal functie-omschrijvingen van functies die binnen Margriet worden uitgeoefend.
Gedragscode Binnen ALV vastgestelde gedragscode inclusief contract.
jeugdbeleidsplan 2012-2015 ballen, boeien, binden
Meldplicht teamactiviteiten Informeer het bestuur als er een activiteit van je team plaatsvindt waarbij je uit naam van de RKSV Margriet weggaat. Open het document voor meer info!
Protocol Vertrouwenspersoon RKSV Margriet januari 2023
Voetbalopleidingsplan 2021-2025 Versie: november 2023
Vrijwilligersbeleid Het vrijwilligersbeleid binnen Margriet
Wijzigingen spelregels 2022-2023 veldvoetbal KNVB 2022

Documenten van het bestuur

DocumentOmschrijving
L. Notulen ALV 2022 Notulen Algemene Ledenvergadering van 8-11-2022
K. Notulen ALV 2021 Algemene Ledenvergadering via Teams vanwege COVID-19
J. Notulen ALV 2020 Gehouden via Teams op 15-3-2021 vanwege Covid_19
I. Enquete vrijwilligers Margriet Verslag uitkomst enquete gehouden in 2019
H. Notulen ALV november 2019 Algemene Ledenvergadering 2019
G. Notulen ALV november 2018 Algemene Ledenvergadering 2018
110. Notulen AB vergadering 24-10-2023 Bestuursvergadering
109. Notulen AB vergadering 3-10-2023 Bestuursvergadering
108. Notulen AB vergadering 12-9-2023 Bestuursvergadering
107. Notulen AB vergadering 23-8-2023 Bestuursvergadering
106. Notulen AB vergadering 14-3-2023 Bestuursvergadering
105. Notulen AB vergadering 28-2-2023 Bestuursvergadering
103. Notulen AB vergadering 1-11-2022 Bestuursvergadering