Nieuws

Agenda Algemene Leden Vergadering

vrijdag 19 november 2021
Deze vergadering zal online via Teams plaatsvinden!

Agenda ALV 14 december 19.30 uur:  

1. Opening
   
2. Mededelingen
                                             
3. Verslag jeugdcommissie

4. Verslag seniorencommissie

5. Vaststellen notulen digitale ALV 15-03-2021

6. Jaarrekening 2020-2021

7. Verslag kascommissie

8. Verkiezing kascontrolecommissie

9. Begroting 2021-2022

10. Verkiezing bestuursleden;
Aftredend en niet herkiesbaar: Ron de Vries
Herkiesbaar: Gerard van der Kroon, Pascal van Druten en Danielle Welten
Kandidaat bestuurslid:  Leo Strik, Ruud Pigmans en Michel Fleer

11. Lid van verdiensten

12. Rondvraag

13. Sluiting


Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd zien we u graag op 30 november!

Bestuur RKSV Margriet

Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn