Nieuws

Algemene ledenvergadering RKSV Margriet. Let op aanvangstijd gewijzigd!

maandag 15 februari 2021
Beste Leden van Margriet,
Volgens de statuten van onze vereniging behoren wij binnen 6 maanden na het seizoen de Algemene Ledenvergadering te houden.
Onze ALV stond gepland op 19 november 2020 en is door de overheidsmaatregelen op dat moment niet doorgegaan.
Natuurlijk zijn wij door de coronacrisis en alle overheidsmaatregelen in een overmacht situatie gekomen.
Wanneer wij weer met een groter aantal mensen mogen samengekomen is op dit moment absoluut niet te voorspellen.

Wij vinden als bestuur dat wij toch een paar belangrijke zaken dienen af te wikkelen of te bespreken om daar als ALV een besluit over te nemen.

Daarom is besloten dat wij op maandag 15 maart om 19.00 uur een ALV digitaal organiseren via teams.

Wij nodigen ieder lid uit om zich, per e-mail, daarvoor aan te melden zodat deze personen toegang krijgen tot de meeting.

Volgende agendapunten worden tijdens de ALV besproken:

-Jaarcijfers seizoen 2019-2020
-Begroting voor het seizoen 2020-2021
-Bestuursverkiezing (Piet de Jongh als voorzitter en Jan van Leest als bestuurslid)
-Rondvraag

De notulen van de laatste ALV vergadering van november 2019 staan al langere tijd op de website.

Indien leden punten hebben voor de rondvraag dan dienen deze, per e-mail voor 11 maart, te worden ingediend.
Wij verzoeken een ieder zich zoveel mogelijk te beperken tot echt belangrijke punten die niet langer kunnen wachten.

Procedure voor aanmelding:
- Stuur een e-mail aan alv@rksvmargriet.nl 
- U ontvangt een e-mail retour met een link.
- 15 maart vanaf 18.45 uur kunt u de link gebruiken om in de vergadering te komen.
- De moderator zal u toelaten tot de vergadering. Heb na aanmelding dus even geduld totdat u wordt toegelaten.
- Aanmelden kan tot en met 10 maart.

Namens het Bestuur RKSV Margriet
Gerard van der Kroon.
Waarnemend voorzitter.
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn