Nieuws Algemeen

Obligatielening

woensdag 23 oktober 2019

Beste leden,
In de jaren 2013/2014 is een deel van de inrichtingskosten van ons nieuwe gebouw gefinancierd met de uitgifte van obligaties. Ook u heeft hieraan bijgedragen door de aankoop van één of meer van deze obligaties.

Bij deze obligatielening was overeengekomen dat jaarlijks, ingaande najaar 2018, een tiende deel (1/10) zal worden ingelost cq terugbetaald. Echter, tijdens de laatst gehouden Algemene ledenvergadering op maandag
19 november 2018 heeft het bestuur kenbaar gemaakt dat het besloten heeft om alle obligaties dit jaar nog in te lossen of terug te betalen.

Van belang is om te weten dat er alleen terugbetaald kan worden indien de obligatie zelf is ingeleverd.
De obligatie is weliswaar op naam gesteld maar blijft een waardepapier dat in principe (onder voorwaarden) overdraagbaar is. De obligatie moet dus fysiek ingeleverd worden vóór dat er terugbetaald is of kan worden.
Dit geldt ook in het geval u besluit om de waarde van de obligatie(s) niet terug te vragen maar te schenken aan de vereniging. Ook in dat geval moet de obligatie ingeleverd worden.

De obligatie(s) dienen dus ingeleverd te worden. Dit kunt u de komende tijd doen,

- op de donderdagavonden tussen 19:00 en 21:00 in de bestuurskamer of het wedstrijdsecretariaat bij
Leo Strik, voor het eerst op donderdag 29-11-2018.

Als u persoonlijk komt op deze avond worden de obligaties direct, dezelfde avond nog (giraal) terugbetaald.

Indien het voor u niet mogelijk is om langs te komen, dan kunt u ook met mij een persoonlijke afspraak maken. Bij voorkeur via de mail: leo.strik@rksvmargriet.nl. En anders kunt u ook bellen via 06-18604661  

Leo Strik
RKSV Margriet
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn