Trainingschema

Zoeken binnen site

Updating
Geen resultaten gevonden

Nieuwsbrief Margriet(niet meer)ontvangen?

Updating

Email: 

Nieuws

Bekijk nieuws archief
Nog geen 18? Geen alcohol! 10-5-2022

Beste bezoekers van de kantine,

Ons personeel mag geen alcohol schenken aan personen jonger dan 18 jaar.

Wij doen een beroep op leiders, trainers en ouders om hier ook op toe te zien.

Bestuur
RKSV Margriet
Lees verder...
PROGRAMMA 75 jarig jubileum Margriet JUNI 2022 5-5-2022
ZATERDAG 4 juni Zeskamp jeugd tot en met 12 jaar      10.00 - 14.00 uur

ZATERDAG 4 juni Zeskamp jeugd vanaf 13 jaar             15.00 - 19.00 uur

ZONDAG 5 juni Zeskamp senioren                                  11.00 - 15.00 uur

VRIJDAG 10 juni Walking Football/Old Stars toernooi     11.00 - 15.00 uur

VRIJDAG 10 juni Receptie/Reünie                                   19.00 - 23.30 uur

ZATERDAG 11 juni FEESTAVOND 18+                           20.00 - 01.00 uur

ZONDAG 12 juni wedstrijd oud 1e elftal spelers en afsluiting  13.00 - 20.30 uur

Voor de feestavond geldt:
-toegang op vertoon van entreekaart
-kaarten (maximaal 2 kaarten per lid) kunnen worden gekocht a € 15,00 per stuk op 11 en 12 mei vanaf 19.00 uur in de kantine
-onder 18 jaar GEEN toegang!

De jubileumcommissie                 
Protocol Vertrouwenspersoon 24-2-2022
Beste leden,
Als bestuur willen we jullie eraan herinneren dat wij vertrouwenspersonen binnen onze vereniging hebben. Hieronder staat wat zij doen en waarvoor zijn kunnen worden ingeschakeld.

Dit protocol beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon van de RKSV Margriet.

A. Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersonen
• Het in behandeling nemen van problemen van spelers, leiders, trainers en andere leden van de RKSV Margriet met betrekking tot ongewenst gedrag. Hieronder wordt verstaan; het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken.
• Onder ongewenste omgangsvormen, oftewel machtsmisbruik wordt verstaan: seksuele intimidatie, discriminatie, (digitale)pesterijen, agressie en geweld.
• Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de contactpersoon van het hoofdbestuur.

B. Omgaan met vertrouwelijkheid van vertrouwenspersonen
• De vertrouwenspersoon neemt personen die een beroep op hem doen serieus. De vertrouwenspersoon gaat integer om met de informatie die hij krijgt. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk van aard.
• Tevens zorgt de vertrouwenspersoon ervoor dat er een verslag gemaakt wordt van de gesprekken.

C. Verslag
• De vertrouwenspersoon brengt verslag uit aan de contactpersoon van het hoofdbestuur. Als er externen ingeschakeld moeten worden is dit de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur.
• Het beroep doen op de vertrouwenspersoon heeft geen gevolgen.

De vertrouwenspersoon is te bereiken op onderstaand emailadres:
vertrouwenspersoon@rksvmargriet.nl

Bestuur
RKSV Margriet
Lees verder...
Bardienst kantine Margriet 21-2-2022
Beste Margrieters,
Wij hebben nog steeds de nodige problemen met de bar-bezetting in onze kantine. Dit geldt vooral in het weekend op zaterdagmiddag en avond van 12.00 uur tot 21.00 uur. En op zondag van rond de middag tot sluiting om uiterlijk 19.00 uur.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders of jongvolwassenen van in ieder geval 18 jaar of ouder, die hier tot hulp kunnen zijn.
Met de huidige bezetting is het steeds moeilijker om de kantine draaiende te houden.

Wie interesse heeft en denkt hier een bijdrage te kunnen leveren graag contact opnemen met Jan van Leest of Gerard van der Kroon. Het hoeft niet voor niets en verdere details willen wij graag bespreken.

Namens het bestuur
Gerard van der Kroon
Lees verder...
Iedereen mag sporten, ook bij Margriet 2-2-2022
Beste lezers,
Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om te sporten. In de huidige tijd wordt alles duurder, dit zorgt er in sommige gevallen voor dat er keuzes moeten worden gemaakt over wat wel en wat niet kan financieel gezien. Wij vinden in ieder geval dat ieder kind moet kunnen sporten. Niet alleen omdat sporten goed is voor je gezondheid, maar ook omdat het ontmoeten en omgaan met andere kinderen belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind.

Mocht je je als ouder/verzorger herkennen of heb je vragen over bovenstaande neem dan contact op met onze ledenadministratie.
ledenadministratie@rksvmargriet.nl

Ook kun je zelf kijken op https://leergeldossbernheze.nl/ Stichting leergeld zorgt er landelijk voor dat kinderen waarvoor sporten financieel niet haalbaar is toch kunnen sporten. Natuurlijk zijn hier voorwaarden aan verbonden. Lees deze op hun website. 

Bij RKSV Margriet is iedereen welkom.

Bestuur
RKSV Margriet

Lees verder...
Reserveshirts 10-12-2021
Beste leiders en trainers,

Op het moment dat wij thuis spelen tegen een club die ook speelt in het geel, spelen wij in blauwe of zwarte reserve shirts. Na iedere wedstrijd worden deze weer ingeleverd bij de zaterdagdienst.

We missen op dit moment reserveshirts. Betekent dat deze niet zijn ingeleverd. Aan de trainers en leiders die een set shirts thuis hebben liggen het verzoek deze aub zsm in te leveren bij Margriet in het wedstrijdsecretariaat.

Alvast bedankt!

Kledingcommissie
Bestuur
Lees verder...
Sluitingstijden kantine Margriet. 11-11-2021
De laatste tijd is er regelmatig onduidelijkheid geweest over de sluitingstijd van de kantine. Dit heeft alles te maken met onze vergunning en de regels waar wij ons aan te houden hebben.

Onze regel is dat 4 uur na het begin van de laatste wedstrijd de kantine leeg is en het personeel dan nog de gelegenheid heeft om op te ruimen.
Dit geldt met name voor de zaterdag. Dus 17.15 uur laatste wedstrijd is sluiting om 21.15 uur. Dat betekent dat de tap open is voor “”het laatste rondje”” tot 20.45 uur.

Wij vertrouwen erop dat dit voor iedereen duidelijk is en dat de discussies en de onrust van de laatste weken daarmee niet meer aan de orde zijn.

Namens het Bestuur
Gerard van der Kroon
Lees verder...
Lijkt het je leuk om een team te trainen? 6-8-2021


Hoi jeugdspelers,
Ben jij 14 jaar of ouder en voetbal jij bij Margriet??? Lijkt het je leuk om een team te trainen? Dus om een echte trainer te worden? Natuurlijk moet je nog veel leren, maar dat is niet erg en daar krijg je alle hulp bij!

Misschien wil je dit samen met iemand doen??

Ben je geïnteresseerd of heb je gewoon wat vragen? Neem dan contact met me op per mail, telefoon of WhatsApp.

Groetjes,
Pascal van Druten
Bestuurslid
RKSV Margriet
0629470509
pascal.van.druten@rksvmargriet.nl 

75 jarig bestaan MargrietBeste leden, vrijwilligers, donateurs, sponsoren en iedereen die RKSV Margriet een warm hart toe draagt.

Weinigen van u zullen het zelf hebben meegemaakt, maar op 10 mei 1946 werd onze vereniging opgericht. 2021 is voor RKSV Margriet een belangrijk jaar, want op 10 mei is het exact 75 jaar geleden dat onze vereniging werd opgericht.

Sindsdien heeft RKSV Margriet een naam opgebouwd waar we met z'n allen trots op kunnen en mogen zijn.

In die 75 jaar heeft onze vereniging zich ontwikkeld tot een open vereniging, wars van kapsones, waar ieder een welkom is, waar gezelligheid voorop staat, de mouwen worden opgestroopt en waar de jeugd de toekomst heeft.
RKSV Margriet werd van een duppie tot een vereniging, van een knollentuin naar een voetbalcomplex, van een tiental leden naar een vereniging met honderden voetballiefhebbers, van een keet naar een prachtig sportpark.Anno 2021 hebben we een goede jeugdopleiding en een goede technische en medische begeleiding: het lijkt nu zo vanzelfsprekend, maar laten we ons realiseren dat dat lang niet altijd zo geweest is. En wat vooral belangrijk is: een vereniging die bestaat dankzij al die mensen en generaties die RKSV Margriet, soms al tientallen jaren, een warm hart toe dragen. Al die andere mensen zijn de RKSV Margriet: nu en voor de toekomst.
Verder ziet de toekomst er zonder meer rooskleurig uit: we hebben een mooi sportpark, goede sponsoren, vele vrijwilligers en vooral... een goede atmosfeer waarin voetbal bedreven kan worden door jong en oud, zo wel recreatief als prestatiegericht.

Ik beschouw het daarom als een voorrecht om voorzitter te mogen zijn van deze mooie club. In die hoedanigheid wil ik mede namens de overige bestuursleden iedereen bedanken die in de afgelopen 75 jaar op welke manier dan ook betrokken is geweest bij RKSV Margriet. Of dat nu was als voetballer, vrijwilliger, leider, bestuurslid of anderszins: al deze mensen zijn de architecten van onze vereniging. Ik hoop en vertrouw er ook op dat RKSV Margriet tot in lengte van jaren plezier en ontspanning zal bieden aan kleine en grote voetballers en liefhebbers, aan meisjes en jongens, aan jeugd en senioren, ouders en publiek van nog vele generaties. Wat dat betreft is een 75-jarig jubileum een feest met 2 gezichten: met z'n allen staan we stil bij 75 jaar voetbalplezier en historie en het jubileum is ook een mooi moment om vooruit te kijken en samen te toosten op de toekomst van onze club. Dat we ook voor aanstaande generaties dé vereniging zullen zijn om voetbalplezier te beleven.

En wat het zo speciaal maakt is dat we ons jubileum op de geplande datum niet kunnen vieren. Heel de wereld is in de ban van Corona en heeft te maken met alle beperkingen die veroorzaakt worden door deze virusuitbraak.

Als bestuur hebben we besloten dat ons 75 jarig bestaan zonder beperkingen gevierd moet worden en vandaar dat we het een jaar opschorten en in 2022 hopelijk “ los “ gaan met allerlei activiteiten voor jong en oud. De voorbereidingen zijn inmiddels opgestart en we gaan er een mooi feest van maken.

Laten we ook nog even stilstaan bij de mensen die helaas niet meer onder ons zijn maar altijd in onze gedachten zullen blijven. Jullie hebben op eigen wijze veel voor onze club betekend en het is een mooi moment om daar nog een keer onze dank voor uit te spreken.

Terugkijken is en blijft belangrijk maar daar kunnen we niets meer aan veranderen. Op de toekomst hebben we nog invloed. Laten we met vereende krachten binnen onze eigen clubcultuur er de komende jaren iets moois van maken. Op naar de 100 !

Piet de Jongh

Voorzitter RKSV Margriet

NIEUWS SENIOREN

Bekijk nieuws archief Er zijn geen berichten beschikbaar